2011-07-27
Ү гүрний эзэн Сүн багшаас асууж гэнэ:
"Жао гүрнийг зургаан хэсэг болгон бутаргаж, гүрнээ талцан хуваалцсан зургаан жанжны аль нь хамгийн түрүүнд үгүй болж, улс нь мөхөх бэ? Аль нь газар нутаг болон, хүн ардаа тогтоон барьж чадах бэ?"
"Фан ба Чун-Хан хоёр хамгийн түрүүнд мөхөж, замхран үгүй болно" хэмээн Сүн багш хариулав.
"Дараагийнх нь хэн бэ?"
"Чий жанжин дараагийнх нь байх болно"
"Дараагийнх нь хэн бэ?"
"Дараагийнх нь Хан ба Вэй байх болно. Учир нь Чао ёс жаяг, хуулиа марталгүй дагасан учир, Чий жанжин түүнд эргэн очно"
"Үүнийг надад тайлбарлаач?" гэж Ү хаан асуутал, Сүн багш:

"Болгоое. Газар нутги...